Organizowane przez PRCH biznes miksery mają sprawdzoną formułę, każdorazowo skupiają ponad
100 ekspertów z branży. Stwarzają odpowiedni klimat do zaprezentowania działalności firmy.
Realizują cele wizerunkowe (prezentacja firmy i usług we współpracy z prestiżową organizacją),
umożliwiają dostęp do unikalnej bazy kontaktów oraz nawiązanie bezpośrednich relacji z
osobami decyzyjnymi.