W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki centrów handlowych w latach 2008-2010 w Polsce, a także analiza obrotów w CH w latach 2008-2010 w kraju. Natomiast w ramach panelu "Best Practice Manual – nowe rozwiązania, nowe relacje między najemcami a zarządcami centrów handlowych?" prelegenci skupią się na prezentacji Kodeksu Dobrych Praktyk w obszarach: koszty wspólne, umowa najmu, marketing i koszty inwestycyjne (przedotwarciowe).