– Zarząd Eurocash SA z siedzibą w Komornikach zawiadamia w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, o zamiarze połączenia spółki Eurocash SA ze spółką Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. Ogłoszenia planu połączenia spółek Eurocash SA ze spółką Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. dokonano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128/2010 w dniu 5 lipca 2010 roku – czytamy w komunikacie wydanym przez spółkę.

– Od 9 lipca 2010 roku Akcjonariusze Eurocash SA mogą zapoznać się w siedzibie Eurocash SA przy ul. Wiśniowej 11 w Komornikach z następującymi dokumentami: planem połączenia, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za trzy ostatnie lata obrotowe, projektami uchwał o połączeniu spółek, ustaleniami wartości majątku Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. na dzień 1 maja 2010 roku, oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzonych dla celów połączenia na dzień 1 maja 2010 roku. W związku z faktem, że Eurocash SA (jako spółka przejmująca) posiada 100 proc. udziałów spółki Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) – czytamy dalej w komunikacie.

Eurocash to największa grupa w Polsce zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, grupa koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce.

Działalność Eurocashu obejmuje: ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry, dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, takich jak słodycze, napoje, karty telefoniczne do tradycyjnych sklepów detalicznych i stacji benzynowych. Grupa zajmuje się także zaopatrzeniem dla sieci restauracji takich jak m.in: KFC, Pizza Hut, Burger King czy Coffeeheaven. Eurocash prowadzi także systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych oraz zarządza sieciami franczyzowymi pod takimi markami jak: abc, Delikatesy Centrum oraz IGA.