Polska Grupa Supermarketów, której prezesem jest Barbara Wagner-Kołodziejczak w roku 2009 powiększyła się o 10 sklepów o średniej powierzchni 260 mkw. w stosunku do 2008 roku – wówczas posiadała 195 placówek na terenie kraju. W związku z tym roku 2009 jej obroty wyniosły ok. 1,04 mld. Jest to przyrost, bo w roku wcześniejszym wynosiły 705 mln zł.

Polska Grupa Supermarketów (PGS) jest organizacją niezależnych detalistów branży spożywczej, skupiającą rodzimy kapitał. Powstała z inicjatywy Warszawskiej Grupy Supermarketów i obecnie zrzesza blisko 150 sklepów, a jednocześnie trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych placówek. W odróżnieniu od innych tego typu sieci członkowie PGS nie są połączeni kapitałowo, będąc przy tym niezależnymi partnerami handlowymi, tworzą wspólną platformę zakupową. Polska Grupa Supermarketów (PGS) powołana do życia w grudniu 2002 roku (początkowo jako Warszawska Sieć Supermarketów) jest organizacją niezależnych detalistów – polskich sieci lokalnych. PGS powstała z inicjatywy warszawskich kupców. PGS jest w całości polską, nowoczesną siecią handlową, dla której jednym z głównych celów jest budowanie ogólnopolskiej sieci handlowej poprzez integrację polskiego środowiska kupieckiego.