Novitus jest wiodącym dostawcą drukarek fiskalnych Delio Prime E wyposażonych w kopię elektroniczną, wraz z akcesoriami dla PKN Orlen SA. Zawarty aneks przedłuża umowę na okres 3 lat, tj. do dnia 27 października 2013, z tym że jeżeli na miesiąc przed wygaśnięciem umowy żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszej kontynuacji umowy, ulega ona każdorazowo przedłużeniu na kolejny rok. Dostawy drukarek w ilości ok. 2100 sztuk realizowane będą na podstawie zamówień składanych przez PKN Orlen SA w okresie od III kwartału 2010 do końca I kwartału 2011. W okresie obowiązywania aneksu przewidywana wartość dostaw przekroczy 30 proc. wartości kapitału zakładowego spółki – poinformował Novitus w komunikacie giełdowym.

Novitus SA jest wiodącym producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych rozwiązań systemowych, wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu.

Novitus, spółka od ponad trzech lat notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zapewnia klientom ofertę urządzeń fiskalnych, czytników i drukarek kodów kreskowych, terminali POS, terminali danych, wag elektronicznych, urządzeń metrycznych oraz oprogramowania. Dostarcza zintegrowane systemy wspomagania sprzedaży, w tym między innymi: systemy mobilne, elektronicznej transakcji oraz systemy lojalnościowe.

Urządzenia opatrzone marką Novitus, a także opracowane rozwiązania służą m.in. tysiącom placówek handlowych i usługowych, sieci sklepów detalicznych i hurtowni, centrów logistycznych.