Generalny remont mają przejść pomieszczenia ogólnodostępne, a także klatki schodowe. Odświeżona zostanie również elewacja wykonana z cegły klinkierowej oraz wiata przylegającą do budynku dworca. Wymienione zostaną także instalacje, okna, drzwi oraz ocieplenie budynku. Wyremontowany obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie w budynku dworca i dawnego magazynu ekspedycji kolejowej trwają prace rozbiórkowe (skuwanie tynków, demontaż stolarki okiennej), a także rozpoczęły się pierwsze prace związane z wymianą instalacji.

Firmą remontującą dworzec Wrocław Pracze jest Oz Bud, który jednocześnie ma podpisaną umowę na modernizację innego dworca – Wrocław Kuźniki. Wartość obu inwestycji ma wahać się w granicach 4,5 mln zł. Zakończenie prac remontowych planowane jest na przełom 2010 i 2011 roku.

Wrocław Pracze jest jednym z czterech małych dworców modernizowanych w tym roku we Wrocławiu przez PKP SA. Dworzec ma zmienić się nie do poznania. Modernizacja obiektu na Praczach obejmie nie tylko sam dworzec, ale również zlokalizowany w pobliżu budynek dawnej ekspedycji towarowej. W budynku dworca zostanie zlokalizowana poczekalnia, a także toalety. Natomiast dawny magazyn ekspedycji będzie przeznaczony pod działalność handlowo-usługową. Oprócz nowych funkcji, znacznej poprawie ulegnie wygląd dworca. Generalny remont przejdą pomieszczenia ogólnodostępne i klatki schodowe. Odświeżona zostanie również elewacja wykonana z cegły klinkierowej wraz z wiatą przylegającą do budynku dworca. W celu uniknięcia dewastacji, ta pierwsza zostanie zabezpieczona środkiem antygraffiti. Oprócz tego, zadaniem wykonawcy jest również wymiana instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, a także ocieplenie budynku.