– Z powodu przedłużających się formalności związanych z transakcją, strony zgodnie doszły do porozumienia, że przesuwają termin podpisania umowy inwestycyjnej na dzień nie późniejszy niż 23 lipca 2010 roku – podano w komunikacie.

Komputronik wraz ze spółką zależną Karen 14 czerwca podpisały z inwestorem, obywatelem USA, list intencyjny. Zgodnie z postanowieniami listu, Komputronik jako akcjonariusz dominujący Karen, ma doprowadzić do emisji nowych akcji Karen, skierowanych do potencjalnego inwestora, lub podmiotu przez niego wskazanego. Po przeprowadzeniu emisji Komputronik stanie się mniejszościowym akcjonariuszem Karen. Akcje nowej emisji mają zostać pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnym o łącznej wartości około 250 mln zł.

Z treść listu intencyjnego wynika, że strony zobowiązały się do zawarcia umowy inwestycyjnej w terminie 30 dni od daty podpisania listu.

Sieć salonów Komputronik jest jedną z najszybciej rozwijających się na polskim rynku. Szczególnie istotny był pod tym względem 2009 rok, w którym uruchomionych zostało około 50 nowych sklepów franczyzowych. W 2010 roku Komputronik SA będzie kontynuować rozwój. Nowe salony mają powstawać w tych regionach, w których do tej pory spółka nie była reprezentowana w zadowalającym stopniu. Obecnie sieć salonów Komputronik – własnych, franczyzowych oraz partnerskich – liczy ponad 300 punktów na terenie całej Polski.