Według badania przeprowadzonego przez Pentor, czerwiec przyniósł kolejne pogorszenie nastrojów konsumenckich Polaków. Penkon – indeks nastrojów konsumenckich jest w porównaniu z majem br. niższy o 1,8 pkt. Pogorszyły się również opinie o kondycji polskiej gospodarki. Wskaźnik PESK odnotował w tym miesiącu spadek o 5,1 pkt. Nieco lepiej wypadała ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wskaźnik OGD jako jedyny odnotował wzrost i tym samym osiągnął wartość 3,5 pkt. proc.

51 proc. Polaków deklaruje, że nie zgodziłaby się na osobiste ograniczenia i wyrzeczenia w życiu dla poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. 38 proc. respondentów – o sześć punktów procentowych więcej niż w pierwszym kwartale – twierdzi natomiast, że byłoby ich stać na takie wyrzeczenia. 11 proc. nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tym względzie.

39 proc. Polaków – o sześć punktów procentowych mniej niż w ostatnim pomiarze – twierdzi, że w ciągu przyszłego roku ilość bezrobotnych będzie większa niż obecnie. 38 proc. deklaruje, że poziom bezrobocia się nie zmieni, natomiast 14 proc. twierdzi, że liczba osób pozostających bez pracy się zmniejszy.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 18-21 czerwca 2010 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.