Współczesny klient to osoba dobrze wyedukowana, która chce otrzymywać od producenta jak najwięcej informacji na temat oferty. Jeśli chodzi o codzienne sprawunki, to wśród kupujących wciąż dominują kobiety. Statystyki pokazują jednak, że stale wzrasta liczba młodych mężczyzn robiących zakupy w marketach i przejmujących codzienne obowiązki kulinarne. Mają oni także coraz większy wpływ na wybór kupowanych produktów.

Badanie ShopperTrends 2010 wykazuje, że współcześni konsumenci mają coraz większe potrzeby, a co za tym idzie, większe wymagania wobec produktów „pierwszej potrzeby”. W ubiegłym roku liczba konsumentów deklarujących zdecydowane zamiłowanie do poszukiwania i próbowania nowości, wzrosła o sześć punktów procentowych (17 proc.). Z kolei liczba sceptyków w kwestii eksperymentowania spadła z 15 proc. do 12 proc. Pozostali klienci nie opowiadają się za chęcią diametralnych zmian, ale nie są im również zdecydowanie przeciwni.

Miejsce robienia zakupów również uległo zmianie. Dziś, zdecydowanie częściej dokonujemy zakupów w dużych centrach handlowych oraz sieciach hipermarketów. Osiedlowe sklepiki to miejsca, gdzie zaopatrujemy się głównie w nagłych przypadkach, gdy zabraknie nam jakiegoś produktu. Jak wynika z badań ShopperTrends 2010, zdecydowaną większość kupujących w marketach i sklepach spożywczych niezmiennie stanowią kobiety. Jednak wśród głównych kupujących obserwuje się ostatnio wyższy udział kobiet starszych (50 – 65 lat) oraz młodych mężczyzn (18 – 34 lata). Dominują oni w segmencie osób mających duży wpływ na decyzje zakupowe (67 proc.). Rosnące zaangażowanie mężczyzn w sfery kulinarne i silny wpływ na wybór konkretnych produktów, czyni z tej grupy target, którego przedstawiciele branży spożywczej nie powinni ignorować. Wyraźne włączenie się mężczyzn w sferę zarezerwowaną kulturowo dla kobiet, to m.in. konsekwencja wzrostu popularności programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej. Prowadzone są one w zdecydowanej większości przez mężczyzn.

Badanie wykorzystane przez Südzucker Polska SA przeprowadzone zostało przez firmę AC Nielsen online, na ogólnopolskiej próbie kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat, zarówno osób odpowiedzialnych za zakupy, jak i osób mających wpływ na kupowane produkty.