Na podstawie podpisanej umowy, spółka Erbud zobowiązała się do wykonania robót wykończenia obiektu w standardzie takim jak w przypadku Galerii Piastów II w Legnicy, w zakresie przewidzianym w dokumentacji budowlanej, wraz z budową wewnętrznego i zewnętrznego układu drogowego oraz z pilotażem butików. Realizacja obiektu zakończy się 15 października 2011 roku. Wynagrodzenie firmy Erbud za wykonanie obiektu wynosi 65 mln zł.

Łączna wartość umów zawartych i aneksowanych przez Erbud SA z Grupą Rank Progress w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła prawie 113 mln zł netto.

Firma Erbud SA funkcjonuje na rynku budowlanym od dwudziestu lat, powstała w 1990 roku w Toruniu. Jej założycielem był Eryk Jan Grzeszczak. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych Erbud. W maju 1991 roku do Eryka Jana Grzeszczaka dołączył drugi udziałowiec, Dariusz Grzeszczak. W 1996 roku stworzono pierwszy zagraniczny oddział spółki w Krefeld na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Od 2000 roku oddziały firmy powstawały również w Polsce, w takich miastach jak Warszawa, Rzeszów, Szczecin i Wrocław. W roku 2003 PBiUT Erbud przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym czasie podjęto decyzję o wprowadzeniu inwestora strategicznego, którym została firma Wolff & Müller GmbH & Co.KG. Zmieniono również centralne biuro i siedzibę zarządu Erbudu – z Torunia firma przeprowadziła się do Warszawy. W listopada 2006 roku Erbud Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Natomiast w maju 2007 roku trafiła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.