Budowa prowadzona jest po zachodniej stronie targowiska, w pobliżu skrzyżowania ul. Dworcowej z Sowińskiego. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Produkcyjny „Gimex” z Wyszkowa. Firma wygrała ogłoszony wcześniej przetarg. Koszt inwestycji wyniesie 543 tys. 253 zł.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwa zadaszone pawilony, w których przewidziane jest miejsce dla 36 boksów handlowych. Zaprojektował je Wojciech Smółkowski. W gazecie czytamy również, że inwestycja stanowi element przygotowywania targowiska przy ul. Dworcowej do przyjęcia kupców z ul. Wąskiej – ci, zgodnie z koncepcją miasta, mają ten miejscowy plac opuścić. Wyszkowscy kupcy będą musieli przenieść się najpóźniej w 2011 roku. – Data ukończenia budowy pawilonów nie oznacza terminu przeniesienia kupców z ul. Wąskiej. Ustalimy z nimi datę, która będzie im odpowiadała. Każdy z nich będzie miał czas przeniesienia swojej działalności na nowe miejsce – informuje w rozmowie z gazetą burmistrz Grzegorz Nowosielski.

Pod koniec maja 2010 roku Zakład Usługowo-Produkcyjny „Gimex” wygrał publiczny przetarg na modernizację targowiska miejskiego w Wyszkowie. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta wyszkowskiej firmy uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert.