– Agora stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 14 przedsiębiorców prowadzących działalność m.in. w zakresie wydawania dzienników i czasopism oraz rozpowszechniania stacji radiowych. Centrum Filmowe Helios, razem ze swoją spółką zależną – Kinoplex, zajmuje się prowadzeniem kin w ponad dwudziestu polskich miastach (m.in. Femina w Warszawie i Bałtyk w Łodzi). Transakcja ma polegać na zakupie przez Agorę 84 proc. akcji Heliosa – czytamy w komunikacie UOKiK.

Transakcja ma polegać na zakupie przez Agorę 84 proc. akcji Heliosa. Łączna cena nabycia wyniesie około 25 mln euro, ale może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż około 1 mln euro.

Helios stworzył największą sieć kinową w Polsce pod względem liczby miast, w których zlokalizowane są jej obiekty. Sieć tę tworzy 26 kin: 24 multipleksy i 2 kina tradycyjne, które posiadają łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) i w tym segmencie jest liderem. Kina sieci Helios i Kinoplex są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu.

Główne źródła przychodów Heliosa to sprzedaż biletów i sprzedaż barowa (odpowiednio 74 proc. i 21 proc. skonsolidowanych przychodów w 2009 r.). Udział Grupy Helios (Helios plus Kinoplex) w łącznej liczbie biletów do kina sprzedanych w polskich multipleksach w 2009 r. wyniósł około 24 proc.