Na podstawie zawartej umowy Call2Action SA zainstaluje około 1500 ekranów sieci OOH TV na wynajmowanej od Tesco powierzchni w głównych ciągach komunikacyjnych hal oraz w strefach monopolowych 52 obiektów typu hipermarkety należących do sieci Tesco, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

– Realizacja instalacji określonej powyżej oraz współpraca z Tesco podjęta na podstawie powołanej umowy ma istotne znaczenie dla rozwoju spółki i stanowi znaczący element realizacji jej strategii w zakresie rozbudowy sieci nośników multimedialnych Call2ActionTV (OOH TV). Jednocześnie poprzez podpisanie  umowy spółka rozszerzyła zakres podjętej już wcześniej współpracy z Tesco, obejmującej realizację instalacji w strefach przykasowych, co pozwala zakładać osiągnięcie istotnych efektów synergii związanych z posiadaniem kompleksowej sieci nośników OOH TV w obiektach Tesco, stanowiącej o atrakcyjności oferty sprzedaży czasu reklamowego dla klientów spółki – czytamy w komunikacie wydanym przez Call2Action SA.

Kilka dni wcześniej Call2Action SA poinformowała  o zawarciu umowy inwestycyjnej z BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz aTVertin sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy podmioty grupy BBI Capital NFI zobowiązały się do objęcia akcji nowych emisji serii G i H. Podstawowym warunkiem zamknięcia transakcji jest zawarcie przez Call2Action długoterminowej umowy o współpracy z siecią Tesco w zakresie świadczenia usług wewnętrznej telewizji marketowej POS TV.

Realizacja transakcji pozwoli pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury sieci nośników POS TV, jak również do konsolidacji potencjału Call2Action oraz aTVertin, skutkującej skokowym wzrostem udziału w rynku pod względem wielkości sieci nośników, a w konsekwencji atrakcyjności oferty dla reklamodawców. W wyniku transakcji BBI Capital NFI S będzie posiadał prawo powołania dwóch z pięciu członków rady nadzorczej.