Najemcy dokładnie analizują wiarygodność i profesjonalizm deweloperów

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się ograniczenie źródeł finansowania, zmniejszenie konsumpcji, ograniczenie ekspansji nowych, międzynarodowych sieci w Polsce oraz rozważniejszą analizę lokalizacji i warunków oferowanych przez centra handlowe. Z powodu upadłości kilku znaczących firm handlu detalicznego (np. Monnari czy Reporter), wycofywania się z rynku niektórych najemców czy też niechęci do przedłużania wśród części z nich umów najmu, mamy do czynienia z wymuszoną rekomercjalizacją – na rynku pojawiają się wolne lokale z przyczyn innych niż wygaśnięcie umów.

W tak nacechowanym rynku najemca w celu zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego poszukuje miejsca przede wszystkim w istniejących, dobrze funkcjonujących, zakorzenionych w otoczeniu obiektach, legitymujących się wysokim footfallem i obrotami. Na znaczeniu zyskuje również bezpieczny czas trwania umów najmu oraz ograniczone koszty inwestycji w lokal. W nowo powstających obiektach analizowani są kluczowi najemcy, którzy już dany obiekt wybrali – dla najemców, którzy zamierzają podpisać umowy z zarządcą centrum, które jest na etapie inwestycyjnym, bardzo istotne jest, jacy anchorzy w nim się znajdą.
Kolejną kluczową sprawą, którą rozpatruje potencjalny najemca, jest wiarygodność i profesjonalizm dewelopera bądź inwestora oraz jego doświadczenie na rynku. Nie mniej ważna jest sytuacja prawna inwestycji, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stan własności działki oraz fakt, czy inwestycja jest w posiadaniu pozwolenia na budowę.

Dla przyszłego najemcy podczas podejmowania decyzji o wejściu do danego obiektu liczy się również to, czy obiekt ma zagwarantowane finansowanie, a także perspektywa rozpoczęcia budowy w określonym czasie oraz gwarantowany poziom wynajęcia galerii w chwili otwarcia dla klientów.
W relacjach między najemcą a wynajmującym na plan pierwszy wysunęła się konieczność partnerstwa. Obie strony chętnie stawiają na doświadczonych partnerów, inwestując w długoterminowe relacje. W zwiększonych oczekiwaniach wobec partnerów we wzajemnych relacjach na czoło wysuwa się transparentność we wzajemnej współpracy.

Obecny rynek, w zmodyfikowanej rzeczywistości gospodarczej, oczekuje profesjonalizmu wszystkich podmiotów. Czeka nas ponowna weryfikacja założeń planowanych inwestycji, a na plan pierwszy wysuwa się konieczność dopasowywania formatu do miasta oraz otoczenia. Mamy do czynienia z zyskiwaniem na znaczeniu najlepszych obiektów oraz pozytywną ewolucją zarówno inwestorów, jak realizowanych przez nich projektów. Deweloperzy rozważniej planują inwestycje, zmuszeni są do optymalizacji kosztów i przychodów, a doskonalenie standardów przez wszystkie strony ma większe znaczenie, niż kiedyś. Partnerstwo, szacunek i wzajemne zaufanie wszystkich podmiotów, zaangażowanych w proces budowania wspólnego sukcesu, jakim jest inwestycja komercyjna, to podstawowe filary, na których opiera się obecna rzeczywistość rynku nieruchomości komercyjnych.