Zgodnie z podpisaną umową, Karen obniży kapitał zakładowy spółki, poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 40 gr, a także sprzeda Komputronikowi sieć sklepów – informuje Komputronik w komunikacie. Inwestorami wskazanym w umowie jest firma Texass Ranch Company z siedzibą w Koszewku oraz Halina Paszyńska zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.

– Inwestorzy zobowiązali się, że oni oraz podmioty przez nie wskazane obejmą akcje zaoferowane przez spółkę i wniosą na pokrycie tych akcji aporty w postaci nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 340 mln zł, a także wkłady pieniężne w kwocie 53 mln zł – czytamy dalej w komunikaqcie.

Salon Kren wraz ze znajdującymi się w nich towarami, Komputronik przejmie w dniu dokonania transakcji za kwotę 18,6 mln zł. Jednocześnie Karen sprzeda Contanisimo, podmiotowi zależnemu od Komputronika, znaki towarowe za kwotę 6,5 mln zł.

Inwestorzy w terminie trzech miesięcy od dnia zamknięcia transakcji ogłoszą wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Karen, przy czym Komputronik i Contanisimo zobowiązały się nie odpowiadać na to wezwanie.

Jednocześnie Komputronik i Karen mają zawrzeć umowę o współpracy handlowej, na podstawie której Komputronik będzie kupować sprzęt od Karen za kwotę nie niższą niż 80 mln zł rocznie.