– Galeria Askana jest wyrazem filozofii jaką wyznajemy w Caelum Development. Każdy projekt jest indywidualny i musi stanowić element tzw. tkanki miejskiej, wśród której został zrealizowany. Proponując nowe rozwiązania stanowi wartość dodaną, stając się częścią miasta i życia jego mieszkańców – mówi Agnieszka Tomczak-Tuzińska, dyrektor marketingu Caelum Development.

Czerpiąc z tej filozofii Galeria Askana zrealizowała wydarzenia o charakterze społecznym. W 2008 roku odbyło się pierwsze otwarte „Dyktando Gorzowskie” promujące kulturę języka polskiego, w 2009 roku wspólnie z fundacją Mam Marzenie Galeria Askana prowadziła diagnostykę zdrowia dzieci pod kątem obecności białych krwinek („Dzień Marzeń”). Dwukrotnie współorganizowała też akcję „Motoserce”, której celem była zbiórka krwi oraz promowanie bezpieczeństwa na drodze.

W roku 2010 natomiast realizowała akcję „Eko Wiosna”. To inicjatywa mająca na celu promowanie zachowań i postaw proekologicznych, polegająca na aktywizacji klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, poprzez konkurs na zebranie jak największej ilości makulatury. Trzy najbardziej aktywne klasy otrzymały nagrody (dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz bilety do kina), a łączna ilość zebranej w gorzowskich szkołach makulatury wyniosła 20 ton. Ponadto na zakończenie konkursu każdy kto przyniósł do Galerii Askana min. pięć kilogramów makulatury otrzymał w prezencie sadzonkę drzewa. Rozdaliśmy 371 sadzonek, a ilość zebranej w ten sposób makulatury wynosiła 2,8 tony.

Ponadto w trakcie finału „Eko Wiosny” zbierane były plastikowe nakrętki od butelek. Wiązało się to z inicjatywą rodziny Ruchniewiczów, która zbierała je, aby za pieniądze z ich sprzedaży zakupić wózek inwalidzki dla czteroletniego syna Kacpra. Łączna waga nakrętek dostarczonych do Galerii Askana 27 marca wyniosła 378,3 kg (około 147 537 sztuk), a zainteresowanie akcją i odzew społeczny były na tyle duże, że jej kontynuowanie było zupełnie naturalne. Do połowy lipca udało się zebrać 2860 kg nakrętek.