Tyflobus ma uświadomić i uwrażliwić Polaków na problemy i potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, przedstawić nowoczesne rozwiązania, dzięki którym osoby posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne, mogą czytać, uczyć się i pracować oraz przybliżyć władzom i pracownikom instytucji społecznych możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania.

Przygotowana przez Manufakturę akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie przykładowe stanowisko pracy dla osoby niewidomej, zostaną zaprezentowane nowoczesne pomoce wykorzystywane przez osoby niewidome i niedowidzące w domu, pracy i szkole, będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów oraz zobaczyć, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dla osoby z dysfunkcją wzroku. W czasie akcji pojawi się również „tyflospektakl”, który będzie krótkim przedstawieniem wyjaśniającym, jak rozwiązywać problemy osób niewidomych.

Słuchobus stanie natomiast 6 sierpnia między restauracją Hana Sushi a klubem Fever. Będzie można w nim zbadać słuch oraz dowiedzieć się więcej o problemach ze słuchem.