Przychody Biedronki w I półroczu br. wyniosły 2,22 mld euro

W złotówkach wzrost wyniósł 18,1 proc. Sklepy porównywalne wypracowały wynik lepszy o 10,5 proc.
Cała grupa wypracowała 4,04 mld euro sprzedaży netto. Zadłużenia netto zmniejszyło się o 189,9 mln euro w porównaniu z pierwszą połową 2009 r., osiągając 752 mln euro.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 101,7 mln i był większy od osiągniętego w I poł. 2009 r. o 39,4 proc.
Miniony rok sieć supermarketów dyskontowych Biedronka zamknęła z 1466 placówkami.

W pierwszym kwartale tego roku portugalski detalista uruchomił w naszym kraju 67 nowych placówek, ale zapowiada, że drugi kwartał tego roku będzie obfitował w jeszcze większą liczbę otwarć.

W 2009 roku sieć odnotowała rekordowy 29,8-procentowy wzrost sprzedaży, osiągając przychody na poziomie przekraczającym 16,06 mld zł. Wynik liczony w euro był wyższy o 5,8 proc. względem roku 2008. Sprzedaż like-for-like natomiast okazała się lepsza o 8,3 proc. W minionym roku Biedronka uruchomiła 163 nowe placówki. Decyzją UOKiK portugalski detalista musiał pozbyć się w 2009 roku 38 placówek przejętej sieci PLUS. Kolejne 18 Biedronek zostało zamknięte z przyczyn ekonomicznych. Cała Grupa Jeronimo Martins poprawiła ubiegłoroczne obroty o 6,1 proc. do 7,31 mld euro.