Nowy prezes Sklepów Komfort SA, Adam Kołodziejczyk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ma wieloletnie doświadczenie managerskie. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dyrektora generalnego TelePizza Poland, oddziału hiszpańskiej sieci restauracji TelePizza. Pod jego kierownictwem firma podwoiła wysokość EBITDA, przy jednoczesnym 20 proc. wzroście liczby placówek własnych i franczyzowych.

Wcześniej zajmował stanowiska managerskie i odpowiadał za sprzedaż min. w Pepsi Cola Poland (jako dyrektor sprzedaży i członek zarządu), w Reckitt Benckiser (jako dyrektor sprzedaży ), LU Polska – Danone (był odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce, krajach bałtyckich oraz za rynki eksportowe USA i Bliskiego Wschodu).

Przed nowym prezesem stoi zadanie przemodelowania strategii Komfortu i dostosowanie jej do obecnych warunków i trendów rynkowych. Firma będzie realizować przyjętą na lata 2010 – 2011 strategię rozwoju sieci koncentrując się na inaczej zdefiniowanych priorytetach. Jednym z nich jest położenie większego niż dotychczas nacisku na rozwój sklepów franczyzowych. Adam Kołodziejczyk zamierza także umocnić pozycję Komfortu w Czechach i na Słowacji, tak aby firma stała się tam kluczowym graczem w swoich branżach. Prezes planuje także dalszy rozwój sprzedaży internetowej.