Podmiot, który zrealizuje galerię handlową na Wilanowie, zostanie utworzony w oparciu o działającą już spółkę, należącą do Polnord – Centrum Handlowe Wilanów.

Firmy już uzgodniły kluczowe warunki umowy utworzenia spółki joint venture.

Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 7 ha, która jest częścią należącego do Polnordu Miasteczka Wilanów. Planowane centrum handlowe będzie dysponowało 60 tys. mkw. powierzchni najmu. Szacunkowa wartość projektu po jego realizacji to ok. 250 mln euro.

W zasięgu bezpośredniego oddziaływania nowego centrum znajdą się najbardziej zasobne dzielnice Warszawy jak Wilanów czy Sadyba, a także pobliski Konstancin-Jeziorna.

Skonsolidowane przychody spółki GTC wyniosły w 2009 roku 676,62 mln zł wobec 402,79 mln zł rok. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wyniosła 525,56 mln zł wobec 611 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto z działalności operacyjnej na poziomie grupy wyniósł 368,64 mln zł wobec 220,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 334,28 mln zł straty netto wobec 477,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2009 roku GTC zakończyła realizację m.in. Galerii Jurajskiej w Częstochowie, której powierzchnia wynosi 49 tys. mkw.