Michał Wójcik nowym prezesem Bytomia

W połowie czerwca br. wiodący udziałowiec Bytomia, Investors TFI, poinformował o utracie zaufania do ówczesnego zarządu firmy, który finalnie został odwołany na początku lipca. Z zajmowanego stanowiska odszedł prezes firmy – Tomasz Sarapata oraz wiceprezes Dorota Wiler. Wtedy też w skład zarządu powołano trzech nowych członków: Agnieszkę Gajdzińską, Grzegorza Koterwę oraz Mariusza Omiecińskiego.

Michał Wójcik w branży odzieżowej jest bardzo dobrze znany. Od lipca 2008 do października 2009 roku, pełnił funkcję prezesa Vistula Group. Na stanowisku tym zastąpił Rafała Bauera, który jest obecnie członkiem rady nadzorczej Bytomia. Od stycznie do lipca 2008 roku stał na czele Reportera. W latach 1998-2006 pełnił na zmianę funkcję prezes lub wiceprezesa Vistuli.

Spółka odzieżowa Bytom miała 0,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 4,17 mln zł straty rok wcześniej.
Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,79 mln zł wobec 2,51 mln zł straty w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody wyniosły 21,02 mln zł wobec 28,14 mln zł w roku 2009. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 0,48 mln zł zysku netto wobec 1,59 mln zł straty rok wcześniej.

W 2009 roku sieć handlowa spółki powiększyła się o pięć sklepów. Obecnie Bytom ma 52 placówki, w tym jedną w Niemczech. Spółka została niedawno dokapitalizowana kwotą 4,5 mln zł przez fundusze zarządzane przez Investors TFI.