Są to działania wykraczające poza wymogi sformułowane w prawie, a podyktowane przekonaniem o społecznej potrzebie troski o zdrowie młodzieży i całego społeczeństwa. Sieci handlowe podejmują działania skierowane zarówno do swoich pracowników, jak i do klientów, opinii publicznej oraz zbiorowości szczególnie dla zdrowia społeczeństwa istotnych – rodziców, wychowawców, dziennikarzy, przedsiębiorców. Adresatem kluczowym jest też sama młodzież – głosi dalej komunikat.

Najczęściej podejmowane przez sieci handlowe działania (zarówno cykliczne, jak i specjalnie inicjowane kampanie edukacyjne), to: wieloaspektowe programy edukacyjno-informacyjne realizowane we współpracy z mediami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Przykładem niech będzie Program Odpowiedzialnej Sprzedaży, a w jego ramach akcja „Stop 18”, mająca zapobiegać sprzedaży tytoniu i alkoholu nieletnim, czy też lokalny wieloletni program „Młoda Warszawa bez %”.
Sieci handlowe wspierają programy krajowych i lokalnych organizowanych przez władze administracyjne, oświatowe, samorządowe i organizacje społeczne, realizowane w regionach szczególnie atrakcyjnych w okresie letnim. Chodzi o akcje plakatowe, audycje w radiowęzłach i telebimach sklepowych, organizację imprez tematycznych i eventów w dużych obiektach, łączenie akcji informacyjnych z akcjami promocyjnymi.
Organizowane są stałe programy i sezonowe akcje szkoleniowo-informacyjne dla sprzedawców i pracowników obsługi sklepu, uświadamiające szkodliwość używek, przypominające o przepisach i sposobach ustalania wieku osób młodych usiłujących dokonać zakupu.
Sieci handlowe współdziałają z organami kontroli i ochrony porządku publicznego (policja , straż miejska, inspekcje) w zakresie eliminacji nieuprawnionych sprzedaży, uniemożliwiania spożywania alkoholu i palenia tytoniu przez młodzież, itp. Warto wspomnieć o wewnętrznych audytach (tzw. „tajemniczy klient”), połączonych z działaniem edukacyjnym i – w szczególnie drastycznych przypadkach – represyjnym wobec nieprzestrzegających prawa osób dorosłych i młodzieży – czytamy w komunikacie.
 

POHiD jest organizacją branży handlowej zrzeszającą 12 firm handlu wielko-powierzchniowego. Firmy członkowskie POHiD zainwestowały łącznie 30 miliardów złotych i zatrudniają w Polsce około 140 tysięcy pracowników. POHiD jest członkiem europejskiej organizacji EuroCommerce zrzeszającej przedsiębiorstwa handlowe, reprezentującej branżę w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i innych instytucjach UE.