Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrole placówek w II kwartale 2010 roku. Wyniki przytacza Gazeta Olsztyńska. W artykule czytamy, że kontroli zostało poddanych 30 placówek spożywczych, w tym dwie hurtownie. Nieprawidłowości pojawiły się w 20 znich. Sklepy sprzedawały przeterminowane towary (31 partii towarów w 4 placówkach, przy 165 partiach sprawdzonych). 17 sklepów nieprawidłowo uwidaczniało ceny asortymentu. Równie źle wypadła inspekcja artykułów nieżywnościowych, przeprowadzona w 52 punktach – każda z nich wykazywała uchybienia. Nagminnie wykazywany był brak nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego towar do obrotu. 16 placówek nie podawało obowiązkowych informacji o punktach zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Mrągowo jest miastem administracyjnie należącym do województwa warmińsko-mazurskiego. Jest znanym ośrodkiem rekreacyjnym i turystycznym na Mazurach. Co roku, w szczególności w sezonie letnim, przyjeżdżają tu rzesze wczasowiczów, zwłaszcza, że miejscowość leży w odległości 197 km od Warszawy, 196 km od Gdańska, 183 km od Białegostoku i jedynie 59 km od Olsztyna. Zajmuje obszar 14,8 kilometrów kwadratowych (dane z 2002 roku). Liczba ludności sięga nieco ponad 21 tys. (dane z 2008 roku).