– Spółki Euromark kontynuowała pozytywną dynamikę sprzedaży skumulowanej zapoczątkowaną w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z kolekcji Wiosna/Lato 2010. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która poszerzona została poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli – czytamy w komunikacie spółki.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w lipcu 2010 roku wyniosły 9,4 mln zł i były niższe od osiągniętych w lipcu roku ubiegłego o 22,4 proc. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej osiągnięte w okresie marzec – lipiec 2010 roku wyniosły 35,8 mln zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 21,1 proc. – Spadek skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za lipiec 2009 roku oraz za okres marzec-lipiec ubiegłego roku, Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 25,9 proc. w skali miesiąc do miesiąca oraz 19,8 proc. wzrost sprzedaży w ujęciu za cały okres – informuje spółka w komunikacie.

Euromark SA jest właścicielem sieci sklepów Planet Outdoor oraz marek Campus i Alpinus w Polsce. Firma powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych (obecnie stanowi około 27 proc. przychodów ze sprzedaży), dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997 kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus. W 2004 roku Euromark przejął prawa do marki Campus. Od 2006 roku spółka jest notowana na warszawskim parkiecie.