Dzieci spędzały czas nad morzem oraz w górach, zapoznając się z lokalną kulturą i specyfiką regionu. Pod okiem specjalistów uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych: wycieczkach krajoznawczych, wizytach w muzeach i centrach nauki oraz warsztatach literackich. Profesjonalna kadra nauczycielska dbała również o rozwój fizyczny dzieci, umieszczając w programie wyjazdu zajęcia sportowe, rekreacyjne a także lekcje pływania. Celem programu jest nie tylko rozwój zdolności edukacyjnych podopiecznych, ale również ich umiejętności interpersonalnych.

– Program Skrzydła z Carrefour przynosi pozytywne efekty zarówno w materialnym wymiarze pomocy, (np. dzięki dofinansowaniu wyprawek szkolnych czy organizowaniu letniego wypoczynku), jak i rozwojowym. Program nastawiony jest na działania długofalowe, zapewniana pomoc ma charakter kompleksowy i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziec – ocenia ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

– W firmie Carrefour nie ograniczamy się jedynie do zorganizowanych działań wakacyjnych, czy przekazania dzieciom przyborów szkolnych. Pracownicy spontanicznie angażują się w projekt, organizując wycieczki z okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka. Dodatkowo dyrektorzy hipermarketów w poszczególnych miastach, są w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas i organizują z dziećmi objętymi przez nas opieką regularne spotkania czy wyjścia do kina – dodaje Maria Cieślikowska, Dyrektor ds. Komunikacji i PR Carrefour.

Carrefour współpracuje z Caritas Polska od 2007 roku wspierając program Skrzydła. Na przełomie 2009/2010 roku firma Carrefour Polska przeznaczyła na kontynuację programu Caritas Skrzydła blisko dwa miliony złotych. Dzięki temu 810 dzieci z całej Polski mogło otrzymać stypendium przez 10 miesięcy nauki oraz wakacyjny wypoczynek.