Wraca optymizm na rynku inwestycyjnym

Był to też egzamin dla najemców, bo od ich kreatywności i siły zależały wyniki. Dziś można śmiało powiedzieć, że 99 proc. najemców udowodniło swój profesjonalizm w zarządzaniu firmami. To samo dotyczy właścicieli, a szczególnie zarządców centrów handlowych. W tych trudnych latach w pełni ujawniła się wartość zarządców aktywnych o dużym doświadczeniu i kompetencjach.

Obroty w centrach były stabilne, o silnej tendencji rosnącej, mimo bardzo trudnej i długiej zimy. Frekwencja w centrach również była dodatnia. Osłabienie na rynku wyraźnie ujawniło różnice w wynikach pomiędzy centrami słabiej położonymi, a tymi w najlepszych lokalizacjach, co pociągnęło za sobą w pełni uzasadnione, coraz głębsze różnice w czynszach.

Transakcje zakupu centrów handlowych z końca ubiegłego roku wyraźnie pokazały, że wraca optymizm na rynku inwestycyjnym – ten trend aktualnie się nasila, mimo spowolnienia ze strony inwestorów niemieckich, spowodowanego zmianami prawa.

Niestety w zakresie finansowania nowych projektów na rynku deweloperskim ciągle widać dużą ostrożność ze strony banków, jakkolwiek inwestorzy prywatni (fundusze deweloperskie) aktywnie poszukują bardzo dobrych jakościowo produktów. Sądzimy, że rynek ten w pełni wróci do normy w ciągu następnych 1,5-2 lat.