Inter Kram prowadzi 36 sklepów

Przeprowadzone zostało badanie due dilligance, które nie budziło zastrzeżeń prawnych dla kupującego. Na transakcje wyraził zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Jestem bardzo zadowolony, że z sukcesem zakończyliśmy transakcję. Przejęcie sieci Inter Kram wzmacnia naszą pozycję w zachodniej Polsce. Sklepy Inter Kram są doskonale znane w miejscowościach, w których funkcjonują i uważane za najważniejszy sklep w okolicy – powiedział Krzysztof Gradecki, prezes zarządu EKO Holding SA.

Inter Kram prowadzi 36 sklepów, w tym 32 supermarkety samoobsługowe, w województwach lubuskim i wielkopolskim o średniej powierzchni ok. 200 mkw. Przychody spółki Inter Kram w roku 2009 wyniosły 76,3 mln złotych a zysk brutto 1,03 mln złotych.

– Średnie obroty sklepu samoobsługowego Inter Kram w 2009 roku wyniosły ponad 2 mln złotych. Sklepy te posiadają niższy koszyk zakupowy niż sklepy EKO, ale liczba klientów jest na podobnym poziomie. Włączenie sklepów Inter Kramu do struktur EKO Holding zwiększy ich atrakcyjność. EKO Holding, jako duży gracz na rynku ma silną pozycję wśród producentów i dostawców, którą przełoży na zakupione sklepy – podkreśla Jarosław Śmigrodzki, prezes Inter Kram sp. z o.o., jednocześnie Wiceprezes Zarządu EKO Holding SA.

Umowa zakupu została sfinansowana z kapitału pozyskanego z emisji akcji na GPW w marcu 2010 roku i jest kolejnym krokiem w realizacji celów emisyjnych EKO Holding SA, z których najważniejszymi są działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku detalicznym i dystrybucyjnym w Polsce.

Przypomnijmy, 7 kwietnia Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o., należąca do EKO Holding SA, nabyła większościowy pakiet udziałów w poznańskiej firmie Drogerie Aster Sp. z o.o., prowadzącej sieć 48 drogerii.

Działalność Grupy EKO Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład Grupy wchodzi blisko 220 sklepów EKO, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi.