Nie podał jednak dokładnych cyfr, ponieważ w spółce trwa jeszcze audyt. – W pierwszym półroczu nie otwieraliśmy nowych kin, które by generowały nowe, duże przychody. Skoncentrowaliśmy się na zwiększeniu dochodów z już istniejących ekranów i wygenerowaniu jak największych przychodów z tych widzów, którzy już do nas przychodzą – powiedział PAP prezes firmy.

Dodał, że jego firmie udało się znacząco podwyższyć średnią cenę biletu do ponad 19 złotych netto, oraz zwiększyć przychody z barów, reklamy i alternatywnego kontentu. Wszystko to przy jednoczesnej bardzo ścisłej kontroli kosztów. – Dzięki tym działaniom marża EBITDA po półroczu wynosi powyżej 20 proc., a dynamika wzrostu EBITDA za całe półrocze jest porównywalna do tej z pierwszego kwartał. Dlatego jestem optymistą i spodziewam się osiągnięcia marży EBITDA na koniec roku na poziomie minimum 20 proc. – dodał.

W pierwszym kwartale 2010 roku EBITDA Multikina w segmencie kinowym w porównaniu do pierwszego kwartału 2009 wzrosła o prawie 20 proc. do 22,46 mln zł. Przychody z działalności kinowej zwiększyły się o blisko 8 proc. do 82,9 mln zł

W całym ubiegłym roku skonsolidowane przychody wzrosły do blisko 300 mln zł z około 250 mln zł w 2008 roku.
Obecnie sieć Multikina to 21 multipleksów ze 188 ekranami w Polsce i jedno ośmiocalowe kino w Rydze.