Potencjał sprzedażowy marki jest szacowany na 100-150 mln zł rocznie

Marka Drywash będzie dopełnieniem oferty sygnowanej przez Top Secret i Troll. Grupa odbiorców, dla których ta propozycja jest adresowana pozostanie bardzo zbliżona – młodzi, aktywni ludzie, głównie mieszkańcy dużych i średnich miast.

Spółka Redan powstała w 1995 roku. Kilka lat później, w 2003 roku jej akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan SA zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem i sprzedażą popularnych marek odzieżowych takich jak: Top Secret, Troll, Textilmarket.

W pierwszym półroczu 2010 roku skonsolidowane przychody Grupy Redan wyniosły 141,4 mln zł i były o 3 proc. wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2009 r. Szacunkowa wartość marży handlowej wzrosła w tym okresie o 8 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem minionego roku. W okresie styczeń-czerwiec szacunkowa wartość marży handlowej grupy wzrosła o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Firma odnotowała wzrost marży zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym o odpowiednio o 21 proc. i 7 proc.