Przedmiotem otrzymanego zamówienia jest dostawa, wykonanie systemu SAP (system sygnalizacji pożaru) oraz systemu DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy).

Wartość zamówienia to 160.668,01 tys. netto, a jego termin wykonania – III kwartał 2010 roku.
W zamówieniu zawarto postanowienia dotyczące kary umownej zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 proc. wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Strony ustaliły, iż całkowita kwota kary umownej nie przekroczy kwoty stanowiącej 15 proc. zaakceptowanej kwoty umownej.

Brytyjska sieć spożywcza Tesco działa w Polsce od 1998 roku. Przez ostatnie 14 lat firma zainwestowała w kraju ponad 9 mld zł, otwierając 331 sklepów, w tym 298 pod marką Tesco oraz 33 pod marką Savia. Tesco posiada trzy centra dystrybucyjne w Teresinie pod Warszawą oraz 24 stacje paliw zlokalizowane w 19 polskich miastach. Firma zatrudnia ponad 25 000 pracowników, a każdego dnia w sklepach jej sieci zakupy robi ponad milion klientów.

Obroty sieci Tesco w Polsce za rok finansowy 2009/2010 wyniosły 9,3 mld zł (bez VAT), co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o 6,5 proc. Do wzrostu przyczyniły się głównie nowo powstałe sklepy oraz rosnąca liczba klientów małych placówek.