Przychody operacyjne obniżyły się o 7 proc., głównie w wyniku niższych przychodów ze sprzedaży mieszkań. Wyniosły one w I półroczu 2010 r. 16,7 mln euro (spadek z 40 mln euro rok wcześniej) z powodu mniejszej liczby apartamentów przeznaczonych do sprzedaży.

Przychody z najmu wzrosły o 41 proc. rok do roku, do 61,2 mln euro, dzięki dochodom z najmu nowo oddanych do użytku obiektów i wysokiego stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 78 proc.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 16 proc. w porównaniu do I półrocza 2009 r., i wyniósł 48,3 mln euro.

W II kwartale 2010 roku niezależni biegli dokonali wyceny portfela nieruchomości GTC. W rezultacie w I półroczu spółka zanotowała zysk z rewaluacji w wysokości 12,6 mln euro. Największy pozytywny wpływ na wynik wyceny miały budynki biurowe w Warszawie (w związku z obniżką stóp kapitalizacji i wyższym stopniem wynajęcia powierzchni), warszawska Galeria Mokotów (wzrost przychodów z najmu) oraz City Gate w Bukareszcie (w efekcie poprawy stopnia wynajmu oraz niższej stopy kapitalizacji po ukończeniu budowy biurowca).

Zysk z działalności kontynuowanej w I półroczu 2010 roku wzrósł do 49,6 mln euro, o 226 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koszty finansowe wyniosły 34,4 mln euro, wobec 20,7 mln euro w I półroczu 2009 r.

– GTC posiada zdrową sytuację bilansową, z 203 mln EUR w gotowce i krótkoterminowych depozytach i z długiem, którego 50 proc. jest wymagalne w 2015 roku i kolejnych latach – wyjaśnił Erez Boniel, członek zarządu GTC odpowiedzialny za finanse. – Nasi kredytodawcy wierzą w stabilną sytuację finansową GTC, co pozwala nam z sukcesem pozyskiwać finansowanie dla nowych inwestycji – dodał.

W I półroczu 2010 roku GTC pozyskała 100 mln euro na finansowanie kolejnych inwestycji w Warszawie (Platinium Business Park 4), Osijek (Chorwacja), Burgas (Bulgaria) i Bratysławie.

– GTC korzystając z wieloletniej współpracy ze swoim strategicznym partnerem – Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – oraz z głównym bankami w regionie, zapewniło finansowanie na atrakcyjnych warunkach dla budowanych centrów handlowo-rozrywkowych w Osijek i Burgas – skomentował Hagai Harel, członek zarządu GTC odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne.

Pierwsze półrocze 2010 roku było dla GTC okresem nabywania nowych i sprzedaży ukończonych wcześniej inwestycji. GTC podpisała umowę o utworzeniu spółki joint venture z Polnord SA. Wspólne przedsięwzięcie obu firm przewiduje budowę nowoczesnego centrum handlowego w Wilanowie – jednej z najzasobniejszych dzielnic Warszawy. Zgodnie z podpisaną umową, Polnord wnosi do spółki działkę, na której będzie realizowane centrum. GTC zajmie się zarządzaniem projektem w imieniu obu partnerów. Obie firmy posiadają 50 proc. udziałów w zawiązanej spółce.

W pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku GTC uzgodniła również kluczowe warunki sprzedaży dwóch budynków biurowych w Warszawie – Nefryt oraz Topaz o łącznej powierzchni najmu 27 000 mkw. – To pierwsze działania GTC tego typu od początku kryzysu gospodarczego w 2007 roku. Wskazują na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości, jak również są dowodem powrotu GTC do strategii polegającej na sprzedaży wybranych ukończonych inwestycji oraz selektywnym nabywaniu nowych projektów – powiedział Eli Alroy, przewodniczący Rady Nadzorczej GTC SA.

W latach 2011-2012 GTC planuje oddanie do użytku ok. 250 tys. mkw. realizowanej obecnie powierzchni biurowej i handlowej netto. W 2010 roku spółka zakończy realizację biurowców w Katowicach, Łodzi i Budapeszcie (GTC Metro), jak również centrów handlowych w Pradze i Starej Zagorze (Bułgaria).

Obecnie GTC dysponuje obiektami komercyjnymi o powierzchni do wynajęcia netto na poziomie 515 tys. mkw.