Łączna oferta marki Lewiatan "Dobry produkt, dobra cena" to już ponad 200 towarów. Dostępne są one wyłącznie w sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.
 

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową. Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową działającą w systemie franczyzowym i która będzie w stanie bronić jej uczestników konkurencją ze strony zewnętrznych sieci handlowych. Polska Sieć Handlowa Lewiatan konsoliduje obecnie ponad 2.700 placówek.

Lewiatan zrzesza placówki handlowe na zasadzie franczyzy, której istota polega na zaoferowaniu kompleksowego modelu działalności sklepu według sprawdzonych i wciąż udoskonalanych rozwiązań. Franczyzobiorca prowadzi działalność zgodnie z założeniami Lewiatana, a w zamian zyskuje bezpośrednie i pośrednie korzyści, jak na przykład możliwość posługiwania się znakami towarowymi, dostęp do wiedzy i pomocy technicznej, realizację wspólnej polityki handlowej.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan swoją politykę realizuje poprzez centralę – Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku oraz regionalne Spółki Operatorskie, które na podstawie zawartych umów budują i koordynują sieć sklepów w określonych regionach.
 

Wiosną br. Grupa Handlowa Emperia nabyła 50 proc. udziałów Lewiatana Kujawy, zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w spółce do 100 proc. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych grupy. Od sierpnia 2008 roku Emperia jest głównym akcjonariuszem Lewiatan Holding SA – spółki zarządzającej ogólnopolską siecią franczyzową Lewiatan.