Stawki czynszów przy głównych ulicach handlowych utrzymały się na stabilnym poziomie we wszystkich większych miastach, natomiast czynsze za powierzchnię w magazynach handlowych nieznacznie się obniżyły. W ciągu kwartału czynsze w parkach handlowych w najlepszych lokalizacjach obniżyły się o ok. 3 proc. do poziomu 8,75 EUR/mkw./miesiąc. Natomiast w przypadku centrów handlowych po pięciu kolejnych miesiącach spadków czynsze w większości polskich miast utrzymały się na stabilnym poziomie. Niewielki wzrost odnotowano na Śląsku i w Szczecinie ze względu na pojawienie się nowych obiektów wysokiej jakości. W drugim kwartale 2010 r. na rynek dostarczono dość dużo nowej powierzchni w centrach handlowych. Jednak w porównaniu z poprzednimi latami znacznie zmniejszyła się liczba nowych obiektów oddawanych do użytku, ponieważ inwestorzy nadal napotykali trudności z pozyskiwaniem finansowania, a najemcy byli najbardziej zainteresowani najlepszymi
obiektami w największych miastach.

W drugiej połowie kwartału odnotowano na rynku nieruchomości handlowych tylko jedną istotną transakcję. Polska jest postrzegana jako kraj obarczony najmniejszym ryzykiem w regionie, a wyniki polskiej gospodarki i handlu w połączeniu z atrakcyjnymi cenami przyciągnęły uwagę inwestorów.

Popyt wśród najemców utrzyma się na dość stabilnym poziomie, a największym zainteresowaniem będą się cieszyć obiekty w najlepszych lokalizacjach. W krótkiej perspektywie czasowej najwyższe czynsze nie
ulegną znacznym zmianom. Dotyczy to również najlepszych stóp kapitalizacji, ale wzrost zainteresowania centrami handlowymi wysokiej jakości może spowodować pod koniec bieżącego roku nieznaczny ich
spadek.