Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: wymagań odnośnie znakowania, których nie spełniało 626 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 127,5 t, (tj. 22 proc. wszystkich skontrolowanych partii i 19 proc. masy skontrolowanych partii). Nieprawidłowości dotyczyły: braku informacji o kraju pochodzenia, braku cech identyfikacyjnych lub całkowitego braku znakowania. Ponadto, w przypadku owoców i warzyw objętych Szczegółowymi normami handlowymi kwestionowano brak charakterystyki jakościowej produktów (tj. klasa jakości, wielkość jeżeli sortowano wg wielości) oraz nazwy odmiany.

Z kolei wymagań minimalnych, nie spełniały 33 partie owoców i warzyw (1 proc. partii skontrolowanych) o łącznej masie 4,8 t, (1 proc. masy partii). Kwestionowane owoce i warzywa charakteryzowała utrata świeżości, objawy zepsucia, pleśni, uszkodzenia mechaniczne sięgające w głąb miąższu, uszkodzenia spowodowane przez szkodniki.

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych gatunków priorytetowych stwierdzono w przypadku jabłek (35 proc. partii niezgodnych i 37 proc. masy partii), a najmniej w przypadku owoców cytrusowych (16 proc. partii niezgodnych i 9 proc. masy partii) oraz winogron (17 proc. partii niezgodnych i 5 proc. masy partii). Stosunkowo niski procent partii niezgodnych stwierdzono także w odniesieniu do kiwi (16 proc. liczby partii) jednakże udział masy kwestionowanych partii tych owoców był wysoki i wynosił 32 proc..

Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły umieszczania niepełnych informacji w fakturach i dokumentach towarzyszących (w 65 skontrolowanych podmiotach), niedopełnienia obowiązku przekazania informacji o ilości wprowadzonych do obrotu owoców i warzyw (w 24 skontrolowanych podmiotach) oraz braku legalizacji wag (w 3 skontrolowanych podmiotach).

Kontrolę przeprowadzono w 244 podmiotach gospodarczych, w tym w 108 hiper i super – marketach, 80 hurtowniach, 49 małych, średnich i dużych sklepach detalicznych oraz w 4 centrach dystrybucyjnych, u 2 producentów i 1 podmiocie na giełdzie towarowej.