Kredyt spłacany będzie w miesięcznych ratach do dnia 31 grudnia 2015 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone jest na bazie stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Termin ukończenia prac inwestycyjnych w ramach Projektu planuje się na październik 2010 r. – czytamy w komunikacie wydanym przez spółkę.

Przedsiębiorstwo Wojas powstało na terenach dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. Do 2007 roku funkcjonowało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas, które w całości zostały wniesione w postaci aportu do spółki akcyjnej Wojas.

Firma zaczynała zatrudniając kilkanaście osób, które produkowały kilkadziesiąt tysięcy par obuwia skórzanego rocznie. Teraz zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów. Pierwszy sklep firmowy Wojas został otwarty w 1990 roku. W 1997 roku powstała spółka Wojas Trade sp. z o.o., która przejęła istniejące sklepy firmowe i aktywnie rozbudowywała sieć.

Obecnie buty z marką Wojas można kupić w sieci 99 sklepów firmowych w całej Polsce oraz w dziewięciu placówkach na Słowacji. Wszystkie slepy są własnoscią Wojas Trade sp. z o.o. i Wojas Slovakia s.r.o., które należą do spółki Wojas SA.

Jak informował Retailnet.pl, firma otrzyma z UE ponad 12 mln zł na wdrożenie technologii do produkcji obuwia w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, POIG 2007-2013. Wojas starał się o środki przedstawiając projekt pod hasłem "Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową, wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową".