Wśród wielu ksiąg i rękopisów, w zbiorach Towarzystwa znajduje się komplet 80 grafik ze słynnego cyklu Kaprysy. Oprócz walorów artystycznych, wartość płockiego kompletu podnosi fakt, iż pochodzi on z pierwszej edycji, która ukazała się w 1799 roku, jeszcze za życia twórcy. Józef Feliks Zieliński, uczestnik powstania listopadowego i działacz emigracyjny, podczas swego pobytu w Hiszpanii nabył w 1852 roku album z rycinami Goi i w 1873 roku przywiózł go do Polski. Do zbiorów TNP grafiki trafiły na początku XX w., wchodząc w skład daru Zielińskich.

Propozycja zorganizowania wystawy bardzo spodobała się Maciejowi Wróblowi z TNP. – Dostrzegam w tym przypadku klasyczny mariaż kultury wysokiej z popularną. Galerię każdego dnia odwiedzają tysiące osób, więc Kaprysy mają szansę zakorzenić się w świadomości wielu mieszkańców – mówi. – Jestem zdania, że dzięki tej inicjatywie uda się pozyskać nowych odbiorców wśród osób, które na co dzień nie mają do czynienia z tym pierwszym rodzajem kultury. Jest to również ważny element promocji jednej z najstarszych organizacji tego typu w Polsce, obchodzącej w tym roku swoje 190-lecie – dodaje. Dla Galerii Wisła wystawy to doskonała i jak dotąd raczej niespotykana forma promocji poprzez upowszechnianie sztuki i wprowadzanie jej do przestrzeni publicznej.