Akcja rozpocznie się od prezentacji przykładowego stanowiska pracy dla osoby niewidomej. Zaprezentowane zostaną też nowoczesne pomoce wykorzystywane w domu, pracy i szkole. Ponadto będzie można zasięgnąć również porady u tyflospecjalistów oraz zobaczyć, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dla osoby z dysfunkcją wzroku. Dodatkową atrakcją będzie „tyflospektakl” – krótkie przedstawienie wyjaśniające, jak rozwiązywać problemy osób niewidomych.

Kampania „Tyflobus – widzieć więcej” kierowana jest do wszystkich Polaków. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat problemów i potrzeb niewidomych i niedowidzących, a także prezentacja nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym osoby posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne, mogą czytać, uczyć się i pracować. Kampania Fundacji Szansa dla Niewidomych potrwa do 21 września br. Przystanki Tyflobusu zaplanowane są w dużych i małych miastach, na rynkach i przy centrach pomocy rodzinie.

W nazwie Tyflobus przedrostek „tyflo” pochodzi od słowa „tyflos”, co po grecku oznacza ślepy, niewidomy. To greckie słowo jest w naszym języku wykorzystywane do określania rzeczy związanych z osobami niewidomymi, np. tyfloinformatyka jest określeniem narzędzi informatycznych dla niewidomych.