Tym samym Skarb Państwa sprzeda cały posiadany pakiet akcji Ruchu, stanowiący 56,85 proc. kapitału.
 
– Cena, po której Lurena chce nabyć akcje spółki w ramach wezwania wynosi 10,70 zł za każdą akcję. Cena ta wg treści wezwania nie jest niższa od średniej ceny rynkowej […]. Lurena zobowiązała się nabyć akcje Ruch pod warunkiem, że przynajmniej 67 proc. wszystkich akcji spółki zostanie objęte zapisem – czytamy w opinii Deloitte na temat finansowych warunków wezwania na akcje Ruch SA.

Pod koniec lipca Lurena Investments, spółka należąca do Eton Park Capital Management, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Ruchu po cenie 10,7 zł za akcję. Oznacza to, że 100 proc. akcji Ruchu wyceniono w wezwaniu na 629,4 mln zł.

Zapisy będą przyjmowane jeszcze do 10 września 2010 roku. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz złożenia zapisów w wezwaniu na poziomie minimalnym 67 proc. kapitału spółki.

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Ruch jest największym w Polsce dystrybutorem prasy. Posiada około 40 proc. udziału w rynku. Spółka akcyjna Ruch jest też znaczącym dystrybutorem artykułów codziennego użytku FMCG. Posiada dodatkowo własną sieć detaliczną obejmującą ponad 7,4 tys. czynnych punktów sprzedaży, co w tym względzie plasuje ją w czołówce polskiego rynku. Od 2008 roku Ruch w ramach sieci sprzedaży detalicznej prowadzi też nowoczesne salony prasowe update.