Grzegorz Zabilski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska 17 sierpnia br.

Urszula Mróz pracuje w spółce EKO Holding od października 2009 roku. Posiada wykształcenie średnie. W latach 2000 – 2009 pracowała na Category Managera w sieci Tesco, wcześniej przez cztery lata zajmowała stanowisko kierownika działu sieci hipermarketów Hit.

Zysk netto EKO Holding w 2009 roku wyniósł 19,738 mln złotych i wzrósł o 197,5 proc. w porównaniu do 2008 roku, gdy ukształtował się na poziomie 6,534 mln zł. Przychody ze sprzedaży spółki w tym okresie wyniosły 1,202,842.38 mln zł i były większe o 15,6 proc. w porównaniu z 2008 rokiem (1,040,263.11 mln zł). EBITDA wyniosła 45,877.64 mln zł, co przekłada się na wzrost o 55,6 proc. w stosunku do 2008 roku (29,486.40 mln zł).

Grupa Eko Holding może również pochwalić się zdecydowanym wzrostem marży brutto, która w 2009 roku osiągnęła poziom 2,15 proc. – to wynik lepszy o ponad 110 proc. w porównaniu do 2008 roku.
Działalność Grupy Eko Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład firmy wchodzi blisko 220 sklepów Eko, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Sieć Eko posiada wiodącą pozycję na rynku sprzedaży detalicznej w południowo-zachodniej Polsce. Do Eko Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju.