Przed transakcjami Aviva OFE posiadał 42.680.018 sztuk akcji spółki Echo Investment SA, stanowiących 10,16 proc. w kapitale zakładowym kieleckiego dewelopera. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, Aviva OFE posiadał 39.140.018 akcji spółki Echo Investment, co stanowi 9,32 proc. w kapitale zakładowym.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Echo Investment SA realizuje inwestycje w czterech segmentach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.

Firma zrealizowała budowę takich centrów handlowych, jak: Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galeria Echo w Kielcach czy CH Galaxy w Szczecinie.

Większościowym akcjonariuszem firmy jest Michał Sołowow. Wśród akcjonariuszy są także polskie i zagraniczne instytucje finansowe, m.in. fundusze emerytalne: Commercial Union, PZU Złota Jesień, ING Nationale-Nederlanden Polska oraz AIG, Nordea, Axa.

W 2009 roku Echo Investment SA miało 103,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 104,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto na poziomie grupy wyniósł 129,62 mln zł wobec 145,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 431,43 mln zł (438,19 mln zł rok wcześniej).