Spółka planuje także zainstalowanie kolejnych 45 projektorów cyfrowych we wszystkich krajach działalności. Według stanu na koniec czerwca 2010 r., CCI posiada podpisane umowy na 41nowych multipleksów z 411 ekranami, oraz prowadzi negocjacje co do kolejnych lokalizacji.

– Cinema City kontynuuje wzrost. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku sprzedaliśmy ponad 15 mln biletów. Nowe ekrany otwarte w drugiej połowie 2009 r. oraz w 2010 r. przynoszą bardzo dobre wyniki i w połączeniu z atrakcyjnymi filmami pozawalają Cinema City osiągnąć kolejny raz rekordowe wyniki finansowe. Cinema City korzysta również z rewolucji 3D. Posiadając prawie 200 cyfrowych projektorów, obserwujemy rosnącą sprzedaż biletów na filmy w technologii 3D- powiedział Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środowo- Wschodniej i Izraelu.

W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. odnotowała 31,3 mln euro skonsolidowanego EBITDA (+26,2 proc. r/r) oraz 21,7 mln euro skonsolidowanego zysku EBIT (+26.2 proc. r/r). Działalność kinowa przyniosła 28,1 mln euro EBITDA, co stanowi wzrost o 83,7 proc. r/r, oraz 18,6 mln euro zysku EBIT (+135,6 proc. r/r). Zysk netto spółki wyniósł w tym okresie 17,5 mln euro (+26,6 proc. y/y).

Spółka sprzedała łącznie 15,1 mln biletów, co stanowi wzrost o 23,5 proc. w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku. Sprzedaż biletów w porównywalnej liczbie kin wzrosła o 9,9 proc. do 13,5 mln biletów. Średnia cena biletu wzrosła do 4,77 euro (+23,7 proc. r/r).

– W kwietniu zamknęliśmy transakcję sprzedaży działalności deweloperskiej w Bułgarii, do naszej spółki dominującej Israel Theatres Ltd. Ta jednorazowa transakcja przyniosła wysoki, dodatkowy przychód oraz gotówkę, co pozwoliło nam znacznie zredukować zadłużenie. Z radością mogę także powiedzieć, że nasza dystrybucja filmów rozwija się z sukcesami w Bułgarii i Rumunii. W tych dwóch krajach planujemy dalszą ekspansję profesjonalnej dystrybucji filmów oraz rozwijanie kultury „chodzenia do kina” – dodał prezes spółki.

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 69 multipleksów z 677 ekranami, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spóła posiada wiążące umowy na kolejne 41 multipleksy z 411 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.