Nieruchomość przy ul Marszałkowskiej 126/134 pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Docelowo spółka BBI Development będzie miała 33 proc. udziałów w projekcie. Powodzenie przedsięwzięcia może zwiększyć wartość skonsolidowanych aktywów netto BBI Development o 20-35 proc. – Wchodzimy w inwestycję na jednej z najlepszych działek w Warszawie – teren pod domem handlowym Sezam na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Zawarliśmy umowę z renomowaną spółdzielnią WSS Społem Śródmieście na realizację w tym miejscu 12,5-13 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej" – powiedział PAP Michał Skotnicki, prezes BBI Development. – Docelowo obejmiemy 33 proc. udziałów w przedsięwzięciu. Jest to rentowny projekt i kiedy zostanie zrealizowany powinniśmy zwiększyć wartość skonsolidowanych aktywów netto o 20-35 proc. – dodał.

BBI Development zaangażuje w projekt głównie swoje kompetencje.- Z naszej strony będziemy wkładać głównie kompetencje naszej spółki zależnej Juvenes, nie będzie to więc projekt dla nas bardzo kapitałochłonny – powiedział, zastrzegając, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych kwotach.
Dodał, że obecnie projekt znajduje się na etapie procedury uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.- Wstępnie sądzę, że pod koniec roku będziemy informować o dalszym harmonogramie realizacji tego istotnego dla funduszu przedsięwzięcia – podsumował.