W pierwszej połowie 2010 roku Żywiec osiągnął dobre wyniki pomimo spadku całego rynku piwa w Polsce. Pozytywny wpływ na osiągnięte rezultaty miała koncentracja na analizie kosztów, wzmocnienie kursu złotego oraz polepszenie wydajności i efektywności systemu sprzedaży i dystrybucji.

Skonsolidowany zysk Grupy z działalności operacyjnej wyniósł 216 mln zł w porównaniu z 188 mln zł w analogicznym okresie roku 2009, a skonsolidowany dochód całkowity 159 mln zł w porównaniu z kwotą 130 mln zł w roku 2009. W 2010 roku polski rynek piwa utrzymywał tendencję spadkową (chociaż spadek był mniejszy niż w 2009 roku), co spowodowało trzyprocentowe zmniejszenie skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Grupy do wysokości 1 729 mln zł.

Pomimo kurczącego się rynku piwa, eksport produktów Grupy zwiększył się o ponad 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku i był to wynik wyższy niż średnia dla całości eksportu polskich piw. Największą dynamikę wzrostu zanotowały marki Żywiec i Warka. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Kanada pozostają największymi rynkami eksportowymi Grupy.

Grupa Żywiec SA jest jednym z największych producentów piwa w Polsce oraz częścią Grupy Heineken. Rocznie sprzedaje ponad 12 mln hl piwa warzonego w pięciu browarach w Żywcu, Warce, Elblągu, Leżajsku i Cieszynie. Najważniejsze marki spółki to Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Marką flagową jest Żywiec – pierwsze piwo premium i jedno z największych piw eksportowych w Polsce, sprzedawane za granicą od ponad stu lat, obecnie w ponad 20 krajach świata. Ważną część portfolio Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Firma prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Fischer, Murphy’s) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter). Grupa Żywiec SA zatrudnia 5500 pracowników.