Tymczasem przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 440,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do I półrocza 2009 roku. – Pierwsze półrocze 2010 roku, szczególnie drugi kwartał, był wyjątkowo trudnym okresem dla naszej branży, ze względu na wyjątkowe okoliczności, z jakimi mieliśmy do czynienia. Pomimo to udało nam się zrealizować dobre wyniki finansowe. Utrzymaliśmy dodatnią dynamikę sprzedaży i osiągnęliśmy wysoki wzrost zysku netto. Naszym celem obecnie jest uzyskanie dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w II półroczu – powiedział Dariusz Miłek, prezes zarządu NG2. Celem strategicznym spółki na 2010 rok jest zachowanie wysokich marż i wysokiej rentowności, przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego.

Zdecydowana poprawa zyskowności to m.in. skutek sprzedaży wyrobów przy wyższych marżach handlowych, dzięki korzystniejszemu niż rok wcześniej kursowi złotego do dolara, w którym rozliczane są wyroby sprowadzane z Dalekiego Wschodu. Obniżeniu uległy tez koszty sprzedaży na metr kwadratowy – o ponad 5 proc. w sieci Quazi, o ponad 7 proc. w sieci CCC i ponad 10 proc. w sieci BOTI.

Sieć sprzedaży NG2 na koniec I półrocza 2010 roku obejmowała łącznie 707 placówek, w tym 580 sklepów własnych: 269 salonów CCC w Polsce i 40 w Czechach, 222 salonów BOTI oraz 49 butików QUAZI.