Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA mówi, że wyniki I półrocza pokazały, że Grupa jest w stanie utrzymać stabilny poziom przychodów i zysku operacyjnego w okresie, w którym gospodarka prowadzi zdecydowane procesy restrukturyzacyjne, po blisko dwuletnim spowolnieniu ekonomicznym.

Rok 2010 jest kolejnym rokiem utrzymania przychodów ze sprzedaży Grupy Impel w trendzie wzrostowym i umacniania pozycji rynkowej. W porównaniu z pierwszym półroczem 2009 sprzedaż jest wyższa o blisko 6 proc. Analiza wyników finansowych w podziale na jednostki biznesowe, pokazuje, że zarówno pod względem osiągniętych w I półroczu przychodów, jak i rentowności, wiodącymi produktami nadal są: obsługa nieruchomości (usługi sprzątania i zarządzania nieruchomościami) oraz ochrona. Pierwsza z nich uzyskała całkowite przychody ze sprzedaży w wysokości 268,7 mln zł, przy rentowności operacyjnej na poziomie blisko 7 proc. Natomiast w przypadku ochrony, przychody całkowite wyniosły 266,34 mln zł, a rentowność operacyjna 9 proc. Niższe rentowności wynikają z ponoszenia kosztów funkcjonowania wdrożonego Zintegrowane Systemu Informatycznego, których nie było w roku ubiegłym.

– Poszukujemy nowych produktów, chcemy rozwijać firmę w obszarze, w którym posiadamy najwyższe kompetencje. Nasza linia biznesowa – Techniczne Utrzymanie Nieruchomości będzie wkrótce realizować procesy inwestycyjne w zakresie wykonawstwa inwestycji w branży elektrycznej dla developerów – zapowiada Bogdan Dzik, prezes Impel Cleaning. – Dążymy do tego, aby stworzyć produkt skierowany do deweloperów, proponując podwykonawstwo dla dużych inwestycji, a dla małych i średnich – zarządzanie całym procesem realizacyjnym. 2010 rok to również okres, w którym nabrały tempa decyzje związane z rozwojem Grupy poza granicami naszego kraju – dodaje.