Nowe rozwiązanie nie tylko wsparło zarządzanie zapasami i rentownością, ale też usprawniło pozostałe kluczowe procesy biznesowe, m.in. w obszarze finansów, środków trwałych, zakupów czy kontroli należności. – Dzięki temu uzyskaliśmy pełny i rzeczywisty podgląd tego, co dzieje się w naszej firmie – mówi Witold Kruszewski, członek zarządu Mix Electronics.

Wcześniej uzyskanie podobnych efektów było utrudnione. Co prawda kluczowi menedżerowie korzystali już z rozwiązań, wspomagających zarządzanie sprzedażą detaliczną i hurtową, e-commerce czy WMS, ale dotychczasowe oprogramowania były o wiele mniej zintegrowane, a przez to dostęp do dużej części danych był utrudniony i zajmował znacznie więcej czasu.

Ten stan zmieniono po wdrożeniu i zintegrowaniu Microsoft Dynamics AX z innymi oprogramowaniami. W efekcie wiele kluczowych procesów zostało zautomatyzowanych, a menedżerowie sieci mogą na bieżąco obserwować i analizować, co dzieje się w firmie: jakie są stany na magazynach, co i jak szybko jest sprzedawane, jak zmieniają się koszty operacyjne, czy plany finansowe są faktycznie realizowane, czy towar został już wydany i zaksięgowany, na jakim etapie znajduje się realizacja zamówienia. – Wszystkie informacje są dostarczane przez Microsoft Dynamics AX w prosty, szybki i przejrzysty sposób – dodaje Witold Kruszewski.

Columbus IT zaprojektował ponadto dodatkowe funkcjonalności w obszarze zarządzania limitami kredytowymi (weryfikacja zamówień składanych przez klientów hurtowych) oraz rejestrowania zapłat, realizowanych przez klientów detalicznych (ewidencja różnych metod zapłaty). Udało się także zautomatyzować współpracę ERP z systemami bankowymi.

Pozostałe zmiany, które nie wpływały bezpośrednio na prowadzenie biznesu, wprowadzono już po uruchomieniu systemu. – Od samego początku do centrali firmy na bieżąco spływają dane o sprzedaży hurtowej i internetowej, a na koniec każdego dnia o sprzedaży detalicznej. Gromadzone w bazie sytemu informacje dokładnie obrazują m.in. dynamikę popytu, sprzedaż produktów, poziom zatowarowania, czy ewentualne zwroty – mówi Witold Kruszewski.

Dysponując na bieżąco tak kompleksową wiedzą, menedżerowie Mix Electronics mogą równie dokładnie tworzyć, śledzić oraz planować zapotrzebowanie oraz obrót towarami na poziomie centralnym i każdego sklepu, a tym samym usprawnić zarządzanie relacją podaży i popytu oraz zwiększać rotację kapitału. Procesy księgowe odbywają się w tle i są kontrolowane przez Microsoft Dynamics AX.

Microsoft Dynamics AX wspomaga także zarządzanie zobowiązaniami finansowymi klientów. – Po złożeniu zamówienia przez partnera biznesowego system Microsoft Dynamics AX weryfikuje, czy klient zalega z płatnościami. Jeśli zaległości przekroczyły limit i nie są uregulowane, menedżer dostaje odpowiednią informację, a możliwość realizacji zamówienie zostaje zablokowana przez system – dodaje Mikołaj Donimirski, project manager Columbus IT.

Pomocną funkcjonalnością jest także kolejkowanie zamówień oraz zarządzanie korektami zakupu. Dodatkowo firma efektywnie zarządza należnościami, kontroluje przepływ środków pieniężnych i rejestruje wydania towarów. – To wszystko przy wsparciu jednego zintegrowanego rozwiązania daje naprawdę wymierne korzyści. Wszystkie kluczowe procesy są zautomatyzowane. Wiemy, co aktualnie dzieje się w naszym otoczeniu biznesowym. Dzięki temu możemy reagować na zdarzenia i poruszać się po rynku równie sprawnie, co mniejsze organizacje. To nasz duży atut – dodaje Witold Kruszewski.