W drugim kwartale 2010 roku w odniesieniu do działalności kontynuowanej przychody netto ze sprzedaży LTL Grupy zmniejszyły się rok do roku o 1,7 proc., eliminując efekt różnic kursowych.

Procentowa marża brutto wzrosła rok do roku o 1,3 p.p. do poziomu 45,3 proc. EBITDA z działalności podstawowej Grupy wyniosła 51,7 mln zł i zanotowała w ujęciu rok do roku wzrost o 23,4 proc. w porównaniu do skorygowanej o działalność zaniechaną (Smyk GmbH, Maratex Kazachstan) ubiegłorocznej EBITDA na poziomie 41,9 mln zł. Wzrost EBITDA na poziomie Grupy spowodowany jest między innymi wzrostem marzy brutto w ujęciu wartościowym i procentowym oraz oszczędnościami głównie na poziomie kosztów wynagrodzeń. Na koniec pierwszego kwartału sieć sprzedaży liczyła 676 sklepów o łącznej powierzchni 283187 mkw.

Słabsze wyniki polskich dywizji, spowodowane wpływem czynników zewnętrznych o charakterze jednorazowym (żałoba narodowa, powódź, fala upałów), zostały skompensowane dobrymi wynikami spółek: Maratex, Smyk i Spiele Max działającymi w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech (dywersyfikacja ryzyka pomiędzy rynkami).

Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EMF), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież, obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe i kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion SA jako spółka holdingowa.