Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,9 pkt. proc. do 9,7 proc. Zysk netto zwiększył się niemal o jedną czwartą do 46,9 mln zł.

– W półrocznych wynikach widoczny jest przede wszystkim konsekwentny wzrost efektywności naszej działalności – na poziomie osiąganej marży brutto, oraz wyników operacyjnych i netto. Ponadto równolegle ze wzrostem organicznym, staramy się pełnić aktywną rolę w konsolidacji rynku, czego przykładem jest zrealizowana w sierpniu akwizycja spółek Premium Distributors od CEDC oraz zawarcie umowy przedwstępnej na nabycie spółki Pol Cater – mówi Luis Amaral, prezes zarządu Eurocash. – Dzięki takiej strategii osiągamy coraz większą skalę działalności i poszerzamy ofertę handlową Grupy. Obydwa te elementy są kluczowe, aby pełnić rolę efektywnego partnera dla tradycyjnych sklepów detalicznych w Polsce. Jednocześnie realizując naszą strategię koncentrujemy się wyłącznie na hurcie FMCG – nadrzędną zasadą Eurocash jest nie konkurowanie z klientami, a dostarczanie im odpowiednich narzędzi, aby skutecznie konkurowali na rynku detalicznym – dodaje.

Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. Do Grupy należy ogólnopolska sieć 121 dyskontowych hurtowni typu cash & Carry oraz systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum, abc, IGA oraz Zielony Kłos. Od 2 sierpnia 2010 r. działalność Grupy Eurocash obejmuje także aktywną dystrybucję napojów alkoholowych poprzez spółki zależne Premium Distributors sp. z o.o.

W lipcu 2010 r. Eurocash podpisał natomiast przedwstępną umowę przejęcia spółki Pol Cater, która poprzez spółkę zależną Dania Fast Food jest jednym z największych w Polsce hurtowych dystrybutorów do niezależnych punktów gastronomicznych w segmencie HoReCa.

W 2009 roku Eurocash wypracował 102 miliony zł skonsolidowanego zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 6,7 miliarda zł.

Od lutego 2005 akcje Eurocash są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie.