W I półroczu tego roku zysk netto wzrósł o ponad 5 proc. z 11,1 mln zł w I półroczu 2009 roku do ponad 11,6 mln zł. – Jestem zadowolony z wyników pierwszego półrocza. Zwiększyliśmy przychody, wypracowaliśmy większy niż w ubiegłym roku zysk brutto i netto. Wszystko to odbywało się w bardzo trudnych warunkach – mówi Krzysztof Gradecki, prezes zarządu Eko Holding SA. – Mamy przecież w pamięci tragiczny kwiecień i żałobę narodową, ostrą i długą zimę oraz powódź, która zniszczyła tereny, na których prowadzimy bardzo aktywną działalność detaliczną i hurtową. Ważne jest, że konsekwentnie realizujemy nasze cele emisyjne. W I półroczu tego roku nasze nakłady na akwizycję przekroczyły wartość 13 mln zł. Blisko 3 mln złotych wydaliśmy na zakup nieruchomości pod nowe obiekty i wykup dzierżawionych przez nas sklepów – dodał.

24 marca Eko Holding został pierwszym tegorocznym debiutantem na rynku głównym GPW w Warszawie. Od tego momentu środki pozyskane z emisji akcji pozwalają realizować kolejne punkty strategii rozwoju Grupy.

7 kwietnia Polska Grupa Drogeryjna (PGD), spółka zależna od Eko Holding podpisała umowę kupna 64 procent udziałów w poznańskiej firmie Drogerie Aster sp. z o.o. Na tej bazie PGD rozpoczęła budowę drogeryjnej sieci franczyzowej Jasmin. W ciągu zaledwie kilku miesięcy stworzyła sieć liczącą 48 drogerii.

5 sierpnia Eko Holding kupił 100 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Handlowego Inter Kram sp. z o.o., właściciela 35 sklepów (w tym 32 supermarketów samoobsługowych) położonych w województwach lubuskim i wielkopolskim. Ta inwestycja jeszcze bardziej wzmocniła pozycję spółki w zachodniej Polsce. – Obecnie trwają prace integrujące sieć sklepów Inter Kram z siecią Eko. Wdrażamy wspólny system informatyczny, włączamy nowe sklepy w umowy korporacyjne z dostawcami usług, ten proces potrwa co najmniej do I kwartału 2011 roku. Szacuję, że w przyszłym roku zysk brutto tej sieci wyniesie ok. 1,3 mln złotych – dodał prezes Krzysztof Gradecki.