Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,45 mln zł wobec 23,00 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 142,2 mln zł wobec 138,3 mln zł w I półroczu 2009 r. W ujęciu jednostkowym, w I półroczu be. Redan miał 2,69 mln zł straty netto wobec 17,01 mln zł w I półroczu 2009 r.

W okresie styczeń-czerwiec szacunkowa wartość marży handlowej grupy wzrosła o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Firma odnotowała wzrost marży zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym o odpowiednio o 21 proc. i 7 proc.

Redan SA zajmuje się projektowaniem, produkcją, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Funkcjonuje w ramach Grupy Kapitalowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem i sprzedażą popularnych marek odzieżowych takich jak: Top Secret, Troll, Textilmarket.

Redan SA powstał w 1995 roku. W 2003 roku akcje spółki zostaly dopuszczone do publicznego obrotu na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. W okresie 2003- 2007 Grupa Kapitalowa Redan przeszła intensywne przekształcenia wewnetrzne realizowane w trakcie bardzo dynamicznego rozwoju. Zostały zmienione kanaly dystrybucji – obecnie ponad 90 proc. przychodów ze sprzedaży realizowanych jest we własnych sieciach detalicznych.